REZULTATI DEGUSTACIJE JABOLK NA SEJMU NARAVA IN ZDRAVJE

Jabolko je sadež, ki nas spremlja skozi zgodovino že od pradavnine. Včasih je to bil sadež bogatašev, kateri je s časom postajal cenejši in dostopnejši revnejšim porabnikom. Danes je pri tako pestri izbiri sadja zelo pomembna kakovost jabolk. Eden od pokazateljev, kakšna naj bodo jabolka na tržni polici, je degustacija plodov pri potrošniku. S tem raziskovalci in trgovci dobimo odgovor na želje potrošnikov. Tako je na področju preizkušanja novih sort jabolk podan osnovni parameter, ki omogoči izbiro najperspektivnejših sort jabolk in s tem je olajšano nadaljnje delo pri iskanju novih sort.

Sejem narava in zdravje je prostor, kjer je omogočen stik s potrošniki. V ta namen smo pripravili sledeče degustacije jabolk: 

Degustacija 17. oktobra 

V degustacijo smo vključili na škrlup odporne sorte jabolk, ki so na slovenskem trgu že  prisotne ali bodo v bližnji prihodnosti: 

 

Modi® je tržna znamka v lasti italijanskega združenja drevesničarjev (C.I.V.). Modi® je jesensko zimska sorta s čvrstim mesom in visoko vsebnostjo sladkorja. 

Datum obiranja: 23. september; vsebnost sladkorja 14,5 oBrix; trdota mesa plodov 6,6 kg/cm2; škrobni indeks 6; Streifov indeks 0,07; vsebnost kisline 6 g/l. 

Plodovi so bili obrani v primerni zrelosti. Vsebnost kisline v plodovih je nekoliko višja kot navaja lastnik sorte (4,5 g/l).

 image002

Slika 1: Modi (Gala x Liberty) 

 

Crimson Crisp®- Coop 39 je zgodnja jesenska sorta v lasti drevesnice Valois iz Franciji. Sorta je v slovenskih nasadih prisotna v majhnih količinah.

Datum obiranja: 16. september; sladkor 15,2 oBrix; trdota mesa plodov 7,3 kg/cm2; škrobni indeks 8,0; Streifov indeks 0,060; kislina 7,8 g/l. 

Vrednosti škrobnega in Streifovega indeksa potrjujeta potrebo po zgodnejšem obiranju plodov. Plodovi so imeli visoko vsebnost sladkorja in kisline.

 image004

Slika 2: Crimson crisp® 

(rezultat večkratnega križanja) 

 

 

Opal je jesensko – zimska sorta, prisotna v slovenskih nasadih. Lastnik sorte je drevesnica Deimel iz Avstrije. 

Datum obiranja: 24. september; sladkor 15,1 oBrix; trdota mesa plodov 7,7 kg/cm2; škrobni indeks 5; Streifov indeks 0,102; kislina 6,8 g/l. 

Plodovi so bili obrani v primerni zrelosti z visoko trdoto mesa, vsebnostjo sladkorja in kisline.

 image006

Slika 3: Opal (Zl.delišes x Topaz) 

 

Topaz je v slovenskih nasadih najbolj razširjena na škrlup odporna sorta. 

Datum obiranja: 7. oktober; sladkor 14,2 oBrix; trdota mesa plodov 6,6 kg/cm2; škrobni indeks 7; Streifov indeks 0,067; kislina 7,95 g/l.

Topaz je zimska sorta jabolk. Visok škrobni in nizki Streifov indeks kažeta potrebo po zgodnejšem obiranju plodov.

 image008

Slika 4: Topaz (Rubin x Vanda) 

 

V degustaciji je sodelovalo 47 oseb (74% žensk in 26% moških). Povprečna starost degustatorjev je bila 34 let. Sorte so bile ocenjene po videzu in okusu. Način ocenjevanja je potekal na enak način, kot v šoli od 1 do 5 (1 = nezadostno – mi ni všeč…5 = odlično, mi je zelo všeč). 

Videz: vse sorte so bile v povprečju visoko ocenjene (3,8 – 4,5). Najmanj privlačna sorta je bila Opal (rumeni plodovi). Plodovi ostalih sort so rdeče barve pri katerih izotopa Crimson crisp® kot najprivlačnejša.

Okus: tudi po okusu so bile sorte v povprečju visoko ocenjene (3,8 – 4,2). Kot najbolj okusna je bila ocenjena sorta Crimson crisp®, katera je vsebovala največ sladkorja in kisline. S padanjem vsebnosti kisline je padala popularnost sorte. Plodovi sorte Modi® so dobili najnižjo oceno.

 V skupni oceni je sorta Crimson crisp® zbrala največ točk. Degustatorje ni oviralo dejstvo, da so plodovi  Crimson crisp® bili obrani prepozno.

 image028

Grafikon 1: zbrane točke za posamezne sorte po videzu in okusu za 17. oktober. 

 

Degustacija 18. oktobra 

Dne 18. oktobra so v degustacijo bile vključene jesenske sorte, ki so v tem času najokusnejše. Na slovenskem trgu standardni sorti Gala in Elstar, nova sorta Rubens® in nova na škrlup odporna sorta Dalinbel. 

Dalinbel v slovenskih trgovinah najdemo sorto pod imenom Antares®. 

Datum obiranja: 18. september; sladkor 14,6  oBrix; trdota mesa plodov 5,9 kg/cm2; škrobni indeks 8,5; Streifov indeks 0,045; kislina  5,8 g/l. 

Podatki zbrani ob obiranju sorte potrjujejo, da bi obiranje sorte Dalinbel morali opraviti zgodnje.

 image012

Slika 5: Dalinbel - Antares®

(Elstar x nosilec odpornosti na škrlup X3191) 

 

 

Gala je v Sloveniji ena od najpopularnejših zgodnjih jesenskih sort. Datum obiranja: 12. september; sladkor 13,4 oBrix; trdota mesa plodov 7,5 kg/cm2; škrobni indeks 7,2; Streifov indeks 0,078; kislina 2,9 g/l. 

Plodovi so bili obrani v primerni zrelosti. Sorta v severovzhodni Sloveniji zori v zadnjih dneh avgusta. Podatki obiranja potrjujejo, da so plodovi v letu 2013 zoreli  kasneje od dolgoletnega povprečja. 

 image014

Slika 6: Gala (Kidds orange x Zl.delišes) 

 

Elstar je zgodnja jesenska sorta jabolk, ki je na slovenskem trgu zelo priljubljena. 

Datum obiranja: 13. september; sladkor 14 oBrix; trdota mesa plodov 4 kg/cm2; škrobni indeks 6,8; Streifov indeks 0,042 kislina  4,9 g/l. 

Podatki zbrani ob obiranju sorte potrjujejo, da bi obiranje morali opraviti zgodnje.

 image016

Slika 7: Elstar (Zl. Delišes x Ingrid Marie) 

 

Rubens® - civnired je novejša jesenska sorta v lasti italijanskih drevesničarjev (C.I.V.). 

Datum obiranja: 12. september, sladkor 12,5 oBrix; trdota mesa plodov 5,7 kg/cm2; škrobni indeks 6,1 Streifov indeks 0,072 kislina  5,0 g/l. 

Po podatkih lastnika sorte, so plodovi bili obrani v primerni zrelosti.

 image018

Slika 8: Rubens® (Gala x Elstar) 

 

V degustaciji je sodelovalo 45 oseb (80% žensk in 20% moških). Povprečna starost degustatorjev je bila 41 let. Degustacija je potekala na enak način kot 17. oktobra. 

Videz: vse sorte so dobile visoko povprečno oceno (3,8 – 4,6). Plodovi sort Dalinbel in Elstar so ploščate oblike, osnovne rumeno zelene barve, na sončni strani prekriti z rdečimi prižami. Plodovi sort Rubens® in Gala so stožčaste oblike, osnovne rumeno zelene barve in na sončni strani prekriti z izrazitimi rdečimi prižami, kar so degustatorji ocenili kot najprivlačnejše. 

Okus: podatki zbrani ob obiranju potrjujejo, da so plodovi sort Dalinbel in Elstar prezreli, kar degustatorjem ni bilo všeč. Kljub temu, da sta Elstar in Dalinbel na slovenskem trgu zelo popularni jesenski sorti, so plodovi zaradi slabih organoleptičnih lastnosti bili ocenjeni kot najmanj okusni. Najboljšo oceno so dobili plodovi sorte Rubens®.

V skupni oceni je največ točk zbrala sorta Rubens®. Plodovi sorte Elstar so bili najslabše ocenjeni (prezreli plodovi).

 

 image030

Grafikon 2: zbrane točke za posamezne sorte po videzu in okusu za 18. oktober. 

 

Degustacija 19. oktobra  

V tem dnevu smo opravili dve degustaciji.

Dopoldan: degustacija jesensko - zimskih sort. Na slovenskem trgu standardni sorti Zlati delišes in Jonagold in dve novejši sorti Mairac® in Kanzi®. 

 

Zlati delišes je stara sorta, ki je na trgu prisotna že 100 let. 

Datum obiranja: 24. september; sladkor 13,5 oBrix; trdota mesa plodov 6,7 kg/cm2; škrobni indeks 6; Streifov indeks 0,082; kislina 4,5 g/l. 

Plodovi so bili obrani v primerni zrelosti. 

 image021

Slika 9: Zlati delišes (slučajni sejanec) 

 

Red Jonaprince - Wilton® je trenutno v Evropi najzanimivejši mutant Jonagolda. Datum obiranja: 16. september; sladkor 13,5 oBrix; trdota mesa plodov 6,7 kg/cm2; škrobni indeks 6; Streifov indeks 0,082; kislina 5,1 g/l. 

Plodovi se zgodaj obarvajo v temno rdečo barvo, kar omogoča obiranje plodov v primerni zrelosti in v tem je prednost Red Jonaprinca pred ostalimi tipi Jonagoldov.

 image023

Slika 10: Red Jonaprince 

   (mutant Jonagolda) 

 

Kanzi® je tržna znamka sorte Nicoter. Datum obiranja: 2. oktober; sladkor 13,7 oBrix; trdota mesa plodov 7,0 kg/cm2; škrobni indeks 6,5; Streifov indeks 0,079; kislina 5 g/l. 

Kanzi® je zimska sorta, trenutno v Evropi ena od najpopularnejših novejših sort.

 image025

Slika 11: Kanzi® – Nicoter (Gala x Braeburn) 

 

Mairac® je tržna znamka sorte La flambouyante.

Datum obiranja: 27. september; sladkor 13,4 oBrix; trdota mesa plodov 7,8 kg/cm2; škrobni indeks 8; Streifov indeks 0,069; kislina 8,5 g/l. 

Plodovi so ob obiranju imeli visoko vsebnost kisline. La flambouyante je zimska sorta jabolk.

 image023

Slika 12: Mairac® – La flambouyante (Gala x Maigold) 

 

V degustaciji je sodelovalo 34 oseb (65% žensk in 35% moških). Povprečna starost degustatorjev je bila 48 let. Degustacija je potekala na enak način, kot 17. oktobra. 

Videz: Vse sorte so bile v povprečju visoko ocenjene (4,0 – 4,4). Ni velikih razlik med sortami. Najmanj privlačna sorta je bila Mairac®, verjetno zaradi neprivlačne temnordeče barve plodov.

Okus: podatki zbrani ob obiranju potrjujejo, da so plodovi sorte  Mairac® imeli visoko vsebnost kisline, kar degustatorjem ni bilo všeč. Najokusnejši so bili plodovi Red jonaprinca (Jonagold). 

V skupni oceni je največ točk zbrala sorta Kanzi®. Plodovi sorte Zlati delišes so dobili enako nizko oceno kot plodovi sorte Mairac®.

 

 image028

Grafikon 3: zbrane točke za posamezne sorte po videzu in okusu za 19. oktober (dopoldan). 

 

Popoldan: v degustacijo so bile vključene na slovenskem trgu nove na škrlup odporne sorte (Opal, Dalinbel in Crimson crisp®) in trenutno novejša sorta Kanzi®. Sorte in njihovi parametri zrelosti so bili navedeni pri predhodnih degustacijah.

V degustaciji je sodelovalo 38 oseb (74% žensk in 26% moških). 

Videz: po privlačnosti izstopata sorti, ki sta stožčaste oblike in preliti s rdečimi prižami. Najprivlačnejša sorta je bila Crimson crisp®. Sorta Opal je bila najslabše ocenjena (rumeni plodovi niso privlačni).

Okus: Najokusnejša sorta je bila Kanzi®. Plodovi sorte Dalinbel so bili najslabše ocenjeni, kar je verjetno posledica slabih organoleptičnih lastnosti plodov (prepozno obrani).

V skupni oceni je bila najbolje ocenjena sorta Crimson crisp®.

 

 image019

Grafikon 4: zbrane točke za posamezne sorte po videzu in okusu za 19. oktober (popoldan).

 

Zaključni komentar: 

Želje potrošnikov v Sloveniji se ne razlikujejo veliko od želj potrošnikov v Evropski uniji. Na podlagi opravljenih degustacij sklepamo, da so na tržnih policah najprivlačnejši plodovi stožčaste oblike, prekriti z rdečo prižasto barvo (+30%). Več kot je priž na plodovih in močneje so te izražene, bolj so plodovi potrošniku privlačni. Plodovi s slabimi organoleptičnimi lastnostmi (premehki in previsoka vsebnost kisline), klub poznavanju sorte, pri potrošniku niso zaželeni. Mlajši potrošniki in ženske so zahtevnejši kupci, saj lastnosti sort jabolk ocenjujejo strožje.

Slovenski potrošnik si na policah trgovin želi novih sort jabolk, saj se je okusa nekaterih sort že naveličal (Zlati delišes). Zanimive so sorte, ki so bile v preteklosti pogosto napačno predstavljene potrošniku. Plodovi teh sort so v primerni zrelosti za potrošnika še vedno interesantni (Mutanti jonagoldov). Največjo prihodnost imajo sorte, ki so odporne na škrlup in v svojih organoleptičnih lastnostih dosegajo, oziroma presegajo standardne sorte prisotne na slovenskem trgu. (Crimson crisp®).

 

Vsem, ki ste sodelovali v degustaciji se najlepše zahvaljujemo.