CRP TriN

Podnebne spremembe so vzrok spremenjenim padavinskim vzorcem. Pomanjkanje padavin ali njihova nepravilna časovna razporeditev že predstavljata tveganje in veliko sušno ogroženost kmetijstva v celotni Sloveniji. Optimalno in deficitno namakanje sta strategiji namakanja, ki manjšata porabo vode oz. povečuje učinkovitost njene rabe ob hkrat-nem ohranjanju količine in kakovosti pridelka.  Pri deficitnem namakanju rastlino držimo v rahlem stresu, s čimer se izboljšujejo odzivnosti rastlin na vremenske pojave.  Z raziskavo bomo določili najprimernejši pristop, na osnovi katerega bomo določili ustrezen čas začetka namakanja.

Preberite več...