FENOLOGIJA

PODATKI O DOZOREVANJU 2015 ( avgust - 1 testiranje )

sorta trdota (kg/cm2) suha snov (°Brix) šv streif index kislina
gala brookfield 11,4 8,5 1,2 1,12 3,1
gala schniga 11,2 8,6 1,3 1,00 4,4
gala galaxy 10,6 8 2,1 0,63 3,3
elsta elshof 7,5 9,5 1,6 0,49 6,5
elstar elanared 7,9 9,6 1,4 0,59 6,7
elstar daliest 7,5 10 1 0,75 7,1
delcorf 6,4 12,1 6,5 0,08 4,8
sansa 6,7 11,1 7,5 0,08 3,1
           

ŠV - škrobna vrednost

 

 

 

V preglednici so povprečne vrednosti fenofaz (obdobje 2001 – 2011) začetka brstenja ( C ), začetka cvetenja (10 % odprtih cvetov, F), konca cvetenja (G-H) in T stadija v primerjavi z letom 2012. Prikazane so vse sorte jablan, ki jih v sadjarskem centru testiramo. 

 

 

Brstenje

CVETENJE

T STADIJ

predviden*

začetek

obiralnega okna

 

začetek

konec

sorta

2001 - 2012

leto 2013

2001 - 2012

2013

2001 - 2012

2013

2001 - 2012

2013

BRAEBURNI

20.mar

11.apr

16.apr

25.apr

23.apr

30.apr

17.maj

20.maj

5.okt

FUJI

26.mar

12.apr

18.apr

27.apr

25.apr

1.maj

17.maj

24.maj

11.okt

GALE

22.mar

13.apr

19.apr

27.apr

26.apr

1.maj

15.maj

21.maj

31.avg

ZLATI DELIŠES

26.mar

13.apr

19.apr

26.apr

26.apr

1.maj

18.maj

21.maj

15.sep

SANSA

22.mar

12.apr

18.apr

28.apr

25.apr

1.maj

13.maj

17.maj

15.avg

RUBENS

22.mar

14.apr

17.apr

28.apr

24.apr

2.maj

17.maj

25.maj

6.sep

MAIRAC

20.mar

10.apr

17.apr

27.apr

23.apr

1.maj

16.maj

21.maj

21.sep

DIWA

23.mar

14.apr

15.apr

25.apr

22.apr

1.maj

14.maj

19.maj

22.sep

CAUDLE

21.mar

12.apr

18.apr

27.apr

24.apr

1.maj

15.maj

21.maj

1.okt

GREENSTAR

23.mar

14.apr

17.apr

27.apr

26.apr

1.maj

18.maj

22.maj

27.sep

KANZI

18.mar

9.apr

13.apr

24.apr

20.apr

29.apr

16.maj

22.maj

24.sep

ELISE

21.mar

12.apr

15.apr

26.apr

22.apr

1.maj

11.maj

18.maj

5.sep

RED DELCORF

19.mar

11.apr

13.apr

26.apr

21.apr

30.apr

12.maj

18.maj

11.avg

BELLIDA

20.mar

11.apr

14.apr

26.apr

21.apr

30.apr

10.maj

17.maj

4.sep

PINOVA

27.mar

14.apr

19.apr

26.apr

26.apr

2.maj

18.maj

21.maj

13.sep

IDARED

23.mar

11.apr

16.apr

25.apr

24.apr

29.apr

14.maj

16.maj

21.sep

JONAGOLD

25.mar

12.apr

18.apr

26.apr

27.apr

30.apr

16.maj

19.maj

12.sep

ELSTAR

25.mar

13.apr

20.apr

26.apr

27.apr

1.maj

16.maj

20.maj

31.avg

evelina

24.mar

15.apr

7.apr

26.apr

16.apr

30.apr

14.maj

21.maj

10.sep

red rubens

22.mar

14.apr

8.apr

26.apr

17.apr

30.apr

16.maj

26.maj

4.sep

red prince

21.mar

10.apr

8.apr

26.apr

16.apr

30.apr

13.maj

21.maj

7.sep

ECOLETTE

27.mar

15.apr

21.apr

26.apr

30.apr

2.maj

16.maj

20.maj

26.sep

ENTERPRISE

24.mar

15.apr

22.apr

26.apr

29.apr

2.maj

21.maj

25.maj

10.okt

RUBINOLA

22.mar

11.apr

17.apr

25.apr

24.apr

1.maj

12.maj

19.maj

4.sep

ARIWA

28.mar

16.apr

22.apr

28.apr

30.apr

3.maj

21.maj

21.maj

18.sep

RAJKA

19.mar

 

14.apr

 

22.apr

 

14.maj

 

 

TOPAZ

23.mar

13.apr

16.apr

25.apr

24.apr

1.maj

12.maj

19.maj

23.sep

HARMONIE

24.mar

 

18.apr

 

26.apr

 

12.maj

 

 

PRODUKTA

23.mar

 

20.apr

 

28.apr

 

19.maj

 

 

GOLDRUSH

25.mar

13.apr

19.apr

27.apr

27.apr

2.maj

21.maj

22.maj

12.okt

INICIAL

21.mar

11.apr

21.apr

26.apr

28.apr

30.apr

15.maj

20.maj

28.avg

DALINBEL

24.mar

14.apr

19.apr

26.apr

26.apr

30.apr

18.maj

21.maj

7.sep

SANTANA

21.mar

10.apr

16.apr

26.apr

23.apr

30.apr

10.maj

17.maj

1.sep

SIRIUS

29.mar

12.apr

16.apr

27.apr

23.apr

30.apr

14.maj

18.maj

14.sep

OPAL

29.mar

14.apr

14.apr

27.apr

22.apr

30.apr

14.maj

20.maj

21.sep

LUNA

29.mar

13.apr

15.apr

27.apr

22.apr

30.apr

17.maj

24.maj

28.sep

ZARI

25.mar

11.apr

11.apr

26.apr

19.apr

30.apr

14.maj

18.maj

 

CRIMSON CRISP

28.mar

13.apr

13.apr

27.apr

21.apr

1.maj

18.maj

21.maj

2.sep

MODI

 

11.apr

 

26.apr

 

1.maj

 

22.maj

 

*modeliranje po Abelsu  

 

 

BRSTENJE

CVETENJE

T STADIJ

 

začetek

konec

sorta

povprečje

2001 - 2011

leto 2012

Povprečje

2001 - 2011

leto 2012

povprečje 2001 - 2011

leto 2012

povprečje 2001 - 2011

leto 2012

BRAEBURNI

20.mar

17.mar

17.apr

6.apr

24.apr

15.apr

17.maj

11.maj

FUJI

26.mar

20.mar

19.apr

10.apr

26.apr

17.apr

18.maj

12.maj

GALE

22.mar

18.mar

20.apr

10.apr

26.apr

17.apr

16.maj

8.maj

ZLATI DELIŠES

26.mar

20.mar

20.apr

9.apr

27.apr

19.apr

19.maj

10.maj

SANSA

23.mar

18.mar

20.apr

9.apr

26.apr

20.apr

14.maj

10.maj

RUBENS

22.mar

22.mar

18.apr

12.apr

24.apr

19.apr

17.maj

13.maj

MAIRAC

21.mar

18.mar

19.apr

8.apr

24.apr

15.apr

16.maj

11.maj

DIWA

24.mar

22.mar

17.apr

7.apr

23.apr

16.apr

14.maj

9.maj

CAUDLE

21.mar

20.mar

18.apr

13.apr

25.apr

21.apr

16.maj

11.maj

GREENSTAR

24.mar

22.mar

19.apr

8.apr

27.apr

20.apr

19.maj

12.maj

KANZI

19.mar

17.mar

14.apr

5.apr

22.apr

12.apr

17.maj

9.maj

ELISE

22.mar

20.mar

17.apr

7.apr

23.apr

15.apr

11.maj

9.maj

RED DELCORF

20.mar

18.mar

14.apr

5.apr

22.apr

14.apr

12.maj

9.maj

BELLIDA

20.mar

 

14.apr

 

21.apr

 

10.maj

 

PINOVA

27.mar

22.mar

15.apr

8.apr

22.apr

17.apr

16.maj

9.maj

IDARED

25.mar

18.mar

14.apr

6.apr

21.apr

15.apr

9.maj

 

JONAGOLD

25.mar

18.mar

14.apr

6.apr

22.apr

18.apr

14.maj

7.maj

ELSTAR

25.mar

19.mar

16.apr

8.apr

24.apr

18.apr

13.maj

8.maj

EVELINA

27.mar

21.mar

10.apr

4.apr

18.apr

15.apr

19.maj

9.maj

RED RUBENS

24.mar

20.mar

11.apr

6.apr

19.apr

16.apr

19.maj

13.maj

RED PRINCE

24.mar

19.mar

11.apr

5.apr

18.apr

15.apr

16.maj

10.maj

ECOLETTE

27.mar

20.mar

21.apr

13.apr

30.apr

21.apr

16.maj

12.maj

ENTERPRISE

24.mar

 

22.apr

 

29.apr

 

21.maj

 

RUBINOLA

22.mar

21.mar

17.apr

9.apr

24.apr

19.apr

12.maj

7.maj

ARIWA

28.mar

22.mar

22.apr

9.apr

30.apr

20.apr

21.maj

12.maj

RAJKA

19.mar

 

14.apr

 

22.apr

 

14.maj

 

TOPAZ

23.mar

20.mar

16.apr

8.apr

24.apr

18.apr

12.maj

8.maj

HARMONIE

24.mar

 

18.apr

 

26.apr

 

12.maj

 

PRODUKTA

23.mar

 

20.apr

 

28.apr

 

19.maj

 

GOLDRUSH

25.mar

20.mar

19.apr

12.apr

27.apr

19.apr

21.maj

12.maj

INICIAL

21.mar

19.mar

21.apr

6.apr

28.apr

16.apr

15.maj

8.maj

DALINBEL

24.mar

21.mar

19.apr

7.apr

26.apr

17.apr

18.maj

12.maj

COLLINA

16.mar

 

16.apr

 

25.apr

 

12.maj

 

SANTANA

21.mar

20.mar

16.apr

5.apr

23.apr

14.apr

10.maj

7.maj

SIRIUS

29.mar

22.mar

16.apr

7.apr

23.apr

15.apr

14.maj

10.maj

OPAL

29.mar

21.mar

14.apr

5.apr

22.apr

15.apr

14.maj

10.maj

LUNA

29.mar

18.mar

15.apr

5.apr

22.apr

15.apr

17.maj

11.maj

ZARI

25.mar

19.mar

11.apr

5.apr

19.apr

16.apr

14.maj

7.maj

CRIMSON CRISP

28.mar

22.mar

13.apr

8.apr

21.apr

20.apr

18.maj

12.maj